Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wkrótce

Gra terenowa pod tytułem „Pogórze uczy w plenerze”

data rozpoczęcia:
24.10.2019 15:00
data zakończenia:
24.10.2019 00:00
miejsce:
adres:
start przy ZSP w Pogórzu
Gra terenowa pod tytułem „Pogórze uczy w plenerze” Gra terenowa pod tytułem „Pogórze uczy w plenerze”

Regulamin gry terenowej w Pogórzu

 1. Przepisy ogólne:
 • Gra terenowa pod tytułem „Pogórze uczy w plenerze”
 • Gra odbędzie się 24.10.2019 r o godz. 1500 (start przy ZSP w Pogórzu)
 • Gra organizowana jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pogórza przy współpracy Rady Sołeckiej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5
 • Gra odbędzie się na terenie Pogórza
 • Długoś trasy ok. 3 km.
 • Gra jest otwarta dla uczniów szkół podstawowych z klas od IV do VIII
 • Zapis uczestnika musi być potwierdzony zgodą rodzica lub opiekuna prawnego
 • Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla uczestników gry oraz nagrody dla zwycięzców
 • Udział w grze jest bezpłatny
 • Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
 • Osoba do kontaktu – Aneta Nogawczyk tel. 605735453

2.Przepisy szczegółowe:

 • Cel gry

Gra będzie polegała na zdobyciu 8 baz. W każdej bazie będzie do wykonania zadanie w postaci odpowiedzi na pytanie. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi gracze otrzymają zapieczętowaną kopertę. Koperty można otworzyć dopiero po przybyciu na metę. Z liter znajdujących się w kopercie trzeba ułożyć hasło. Wygrywa drużyna która zdobędzie wszystkie koperty, poprawnie odgadnie hasło oraz będzie miała najlepszy czas.

 • Drużyny - w Grze mogą wystartować drużyny liczące od 3 do 5 osób. W każdej drużynie musi być minimum jedna osoba powyżej 18-roku życia tzw opiekun.
 • Zgłoszenia drużyn dokonywane są w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 osobiście.

Zgłoszeń należy dokonywać najpóźniej do dnia 18.10.2019

Maksymalna liczba drużyn, mogących wziąć udział w Grze to 10

 1. Przebieg gry:

1.Spotkanie wszystkich uczestników dnia 24.10.2019r. Drużyny proszone są o przybycie na miejsce startu najpóźniej 30 minut przed planowanym rozpoczęciem Gry.

 2.Drużyny ruszają z miejsca startu zgodnie z wytycznymi przekazanymi w dniu gry terenowej przez Organizatora. Kolejność startu odbędzie się zgodnie z kolejnością przyjęcia zgłoszeń. 3.Każda z drużyn  otrzyma przedmioty niezbędne do wykonania zadań (ołówek, długopis, pióro itp.)

4.W momencie startu każda z drużyn otrzymuje mapę określającą przebieg trasy oraz lokalizację 8 baz.

5.Dotarcie do określonych miejsc będących bazami zgodnie z mapą i wykonanie zadań skutkuje otrzymaniem od sędziego koperty.

6.W bazach na drużyny będą czekały pytania z wiedzy ogólnej o Pogórzu i jego historii.

7.Na przebycie trasy każda z drużyn ma 90 minut. Po przekroczeniu w/w czasu drużyna zostaje zdyskwalifikowana.

8.Drużyny poruszają się pieszo.

9.Korzystanie z Internetu jest zabronione.

10.Całą trasę drużyny muszą pokonać razem, bez rozdzielania się.

11.Po przybyciu na określoną w momencie startu metę należy utworzyć hasło z otrzymanych liter znajdujących się w kopertach.

12.Po weryfikacji hasła i zliczeniu czasów ogłaszane są wyniki. Decyduje ilość zdobytych kopert oraz czas przebycia trasy.

13.W razie zdobycia przez dwie lub więcej drużyn tej samej liczby punktów o kolejności końcowej decydują odpowiednio: a)czas pokonania trasy liczony od startu danej drużyny do jej przybycia na metę (czas netto).

14.Wątpliwości i skargi powinny być zgłoszone Organizatorom w czasie 15 minut przed ogłoszeniem wyników.

 1. PRZEPISY KOŃCOWE
 2. Gra może zostać odwołana przez Organizatora bez podania przyczyn.
 3. Zmiany w regulaminie mogą zostać wprowadzone przez Organizatora jedynie do czasu startu Gry.
 4. Interpretacja niniejszego regulaminu zależy wyłącznie od Organizatora.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku oraz imienia i nazwiska uczestnika.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w oświadczeniu odnośnie stanu zdrowia/formularzu zgoda na samodzielne uczestnictwo osoby niepełnoletniej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.
 7. Wzięcie udziału w turnieju stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem.
pod patronatem
Zobacz również: