Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wkrótce

Konkurs ogólnopolski „Równiacha – Lajk na TAK!”

data rozpoczęcia:
20.11.2019 00:00
data zakończenia:
20.11.2019 00:00
miejsce:
adres:
Wydział Sztuki i Nauki o Edukacji UŚ, ul. Bielska 62
Konkurs ogólnopolski „Równiacha – Lajk na TAK!” Konkurs ogólnopolski „Równiacha – Lajk na TAK!”

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie

„Równiacha – Lajk na TAK!”

organizowanym w ramach Międzynarodowej konferencji

„Nierówna Edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń”

Organizatorami konkursu są:

Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie,

Starosta Cieszyński i Burmistrz Miasta Cieszyna,

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie,

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cieszynie,

Fundacja PARADYGMAT

 

Celem Konkursu jest:

  1. budowanie atmosfery pełnego zrozumienia i akceptacji dla równego traktowania wszystkich osób w procesie edukacji i w podmiotach edukacji,
  2. zwrócenie uwagi na występujące nierówności w zakresie dostępu do szkół, traktowania w szkołach, szans edukacji,
  3. przeciwdziałanie dyskryminacji uczennic i uczniów innych niż większość: biedniejszych, mniej sprawnych, ze specjalnymi potrzebami, ze środowisk wiejskich, należących do mniejszości etnicznych, imigrantów, niewierzących,
    ze środowisk LGBT.
  4. Konkurs skierowany jest do uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  5. Uczestników konkursu zgłasza placówka reprezentowana przez opiekuna, pod którego kierunkiem została przygotowana praca konkursowa.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

– I kategoria – konkurs na pracę plastyczną dla uczennic i uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI) na temat: Inni, odmienni – równi czy nierówni w szkole?

– II kategoria – konkurs na krótką formę literacką dla uczennic i uczniów szkół podstawowych (klas VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych, na temat:

„Dziwadło” w szkole. Inni, odmienni – równi czy nierówni w edukacji? Własne obserwacje i refleksje.

Terminy przesyłania prac:

  • do 15 listopada 2019 r., w przypadku gdy prace będą dostarczone bezpośrednio,
  • do 10 listopada, 2019 r., gdy będą przesłane za pośrednictwem poczty konwencjonalnej (decyduje data stempla pocztowego)

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu

REGULAMIN konkursu Równiacha – Lajk na TAK

Załączniki do regulaminu Równiacha Lajk na TAK!

 

pod patronatem
Zobacz również: