Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wkrótce

XX Zawody Furmanów "Istebna 2022"

data rozpoczęcia:
27.02.2022 10:00
data zakończenia:
27.02.2022 16:00
miejsce:
adres:
parking leśny za stacją ORLEN
XX Zawody Furmanów "Istebna 2022" XX Zawody Furmanów "Istebna 2022"


REGULAMIN KONKURSU „XIX ZIMOWYCH ZAWODÓW FURMANÓW”
ISTEBNA 2022
 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna
w Istebnej oraz PGL LP Nadleśnictwo Wisła


Cele konkursu: Pragniemy, aby konkurs ten docenił trudną i niebezpieczną pracę furmana leśnego, jak również był promocją naszej Gminy Istebna i Nadleśnictwa Wisła.
 

§1.
Konkurencje:
 
1. Slalom z drewnem stosowym (para koni, dwóch furmanów).
Organizator zapewnia sanie.
 
- Przejazd do drewna stosowego
- Przejazd slalomem wyznaczoną trasą pomiędzy drzewkami. Za ominięcie jednej przeszkody będzie naliczonych 10 sekund  karnych, a ominięcie więcej niż jednej przeszkody zakończy się dyskwalifikacją uczestnika.
- Rozładunek drewna i ułożenie wałków drewnianych między palikami w ramach wyznaczonych linii. Za każde wysunięcie wałka poza linię będzie naliczonych 10 sekund  karnych. Zarówno załadunku
 i rozładunku drewna dokonuje tylko jeden uczestnik, drugi ma za zadanie trzymać konie.
- Załadunek drewna stosowego 1 mp ( około 500 kg drewna świerkowego) .
 
W całej tej konkurencji liczy się czas przejazdu. Pomiar czasu mierzony będzie elektronicznie.
 

2. Precyzyjne pchanie drewna dłużycowego (para koni, dwóch furmanów)
 
Konie ciągną, a następnie pchają drewno dłużycowe( suche drewno świerkowe), które czołem musi dotknąć drewnianego pala i zrzucić z niego piłeczkę. (jeżeli konie ciągnąc drewno potrącą lub ominą któreś z ustawionych na trasie drzewek to zostanie naliczone 5 sekund  kary za każdy błąd).
W całej tej konkurencji liczy się czas i precyzja przejazdu między drzewkami. Pomiar czasu mierzony będzie elektronicznie.
 
3. Siła uciągu ( eden koń, jeden furman)
 
Konkurencja ma na celu sprawdzić kondycję fizyczną koni i umiejętności furmana.
- Przejazd pojedynczym koniem 2 odcinków po 15 metrów z możliwością startu/ruszenia koniaz miejsca w czasie do 1 minuty.
- Koń będzie ciągnął docelowo 2 kłody drewna świerkowego o łącznej masie około 500 kg (w max. czasie ruszenia z miejsca do 1 minuty). Start odbędzie się z jedną kłodą, a po przejechaniu pierwszego odcinka furman będzie miał za zadanie dopiąć drugą kłodę, następnie po raz kolejny ruszy z miejsca
 w czasie max. 1 minuty i przejedzie do mety. Zawodnik po przygotowaniu konia na stanowisku daje znać ręką sędziemu, że jest gotowy do startu.

W całej konkurencji liczy się czas przejazdu, a w przypadku nie osiągnięcia mety zostanie zmierzona odległość, na jaką zostało przeciągnięte drewno. Pomiar czasu mierzony będzie elektronicznie. Uczestnicy mogą korzystać wyłącznie z łańcuchów zapewnionych przez organizatora.
 
UWAGA: W SILE UCIĄGU OBOWIĄZUJE ZASADA , ŻE JEDEN FURMAN ZAPISANY
W BIURZE ZAWODÓW MOŻE STARTOWAĆ TYLKO RAZ W TEJ KONKURENCJI. NIE MA MOŻLIWOŚCI STARTOWANIA PO RAZ DRUGI Z INNYM KONIEM.
 

§ 2.
Zawodnicy otrzymają statuetki, dyplom i nagrody pieniężne za I, II i III miejsce w każdejz konkurencji.
 
1. Slalom z drewnem stosowym (dwóch furmanów): 1 msc – 800 zł, 2 msc – 600 zł, 3 msc – 500 zł
2.Precyzyjne pchanie drewna dłużycowego (dwóch furmanów): 1 msc – 800 zł, 2 msc – 600 zł, 3 msc – 500 zł
3. Siła uciągu (jeden furman): 1 msc – 400 zł, 2 msc – 300 zł, 3 msc – 250 zł
Wszyscy zawodnicy za udział otrzymują worek owsa dla konia, kiełbasę, dyplom oraz ciepły posiłek.
 
§ 3
Zawodnicy startują według kolejności ustalonej w drodze losowania. W sile uciągu zostaje przeprowadzone osobne losowanie. Organizator ma prawo odwołać konkurencję nr 2 w trakcie trwania zawodów, jeśli liczba uczestników będzie przekraczała 10 par koni.
 
§ 4
Podczas konkursu na całym terenie, na którym odbywają się zawody obowiązuje całkowity zakaz używania batów i bicia konia jakimkolwiek przedmiotem, czapką lub inną częścią garderoby. Będzie to groziło eliminacją uczestnika z zawodów. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu przez zawodników, w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości zawodnik zostaje usunięty z listy uczestników. W przypadku złamania regulaminu będą przyznane dodatkowe punkty karne lub zawodnik zostanie wykluczony z zawodów. Opuszczenie terenu, na którym odbywają się zawody jest automatycznym wykluczeniem z zawodów.

§ 5
Na terenie zawodów organizator zapewnia opiekę lekarza weterynarii posiadającego prawo wykonywania zawodu.

§ 6
W zawodach mogą brać udział konie pracujące w lasach mające nie mniej niż 5 lat. Zawodnik jest zobowiązany do przedłożenia pisemnego poświadczenia organizatorom wieku konia biorącego udział w zawodach. Zawody odbywają się na terenie utwardzonym i płaskim.
 
§ 7
Organizator konkursu ma prawo do wykładni niniejszego regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.
 
PROSIMY O UCZESTNICTWO W ZAWODACH W STROJU GÓRALSKIM LUB JEGO ELEMENTACH
 
Zgłoszenia w biurze GOK Istebna, tel. 033 855 62 08 do 24 lutego 2022  r. w godz. 8.00 – 16.00

pod patronatem
Zobacz również: