Kalendarz imprez

Wiadomości

Kontakt24

<

"NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA" - konkurs

Gdzie:
Pogwizdów Gminny Ośrodek Kultury, ul. Północna 5

Kiedy:
08 grudnia 2017 (piątek)

Opis:

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA”


1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu.
2. Cele konkursu:
- zachowanie tradycji i obrzędów związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia,
- aktywizacja dzieci i młodzieży do twórczego myślenia,
- rozwijanie zdolności plastycznych

3. Przedmiot konkursu:

„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA”
Maksymalnie można dostarczyć dwie prace.

4. Technika wykonania:
Przedmiot konkursu ma być wykonany samodzielnie dowolną techniką – praca płaska – kredki, farby, pastele, masa solna, wydzieranki itp. Format dowolny.
5. Warunki udziału:
a) Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej.
b) Warunkiem udziału jest wykonanie i dostarczenie do siedziby GOK w Pogwizdowie lub jego filii pracy wraz z metryczką zawierającą następujące informacje: - imię i nazwisko wykonawcy, nazwa szkoły, adres i telefon kontaktowy wykonawcy, zgoda na wysłanie kartki z życzeniami świątecznymi.
c) Pracę należy dostarczyć w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r.
d) Prace konkursowe muszą stanowić oryginalną twórczość osób zgłaszających się do konkursu. Nie mogą być to prace wcześniej nagradzane.
e) Najpiękniejsze prace zostaną wysłane do szkół, przedszkoli, ważnych osobistości gminy Hażlach ze świątecznymi życzeniami.

6. Kategorie konkursowe:
-przedszkole
-klasy 1-4
-klasy 5-7 i gimnazjum.

7. Rozstrzygnięcie konkursu:
a) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14 grudnia 2017 r. Informacje o zwycięzcach pojawią się na stronie www.gokhazlach.pl oraz fb GminaHażlach, tam również będą prezentowane wszystkie dostarczone prace na konkurs.
b) Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja oceniać będzie prace pod względem wartości artystycznej i jakości wykonania. Decyzja komisji jest ostateczna i nie będzie podlegać weryfikacji.
8. Postanowienia końcowe:
a) Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
b) Organizator zastrzega sobie prawo przerwania i zmiany warunków konkursu bez podania przyczyn.
c) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Kwestie sporne, nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
d) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu i do celów promocyjnych.
9. Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są pod nr telefonu: 33 8567 025.

Formularz zgłoszeniowy - kartka.pdf

Kontakt z redkacją .