Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wkrótce

Letnia Szkoła Biblijna 2022 - VI edycja

data rozpoczęcia:
27.06.2022 00:00
data zakończenia:
01.07.2022 00:00
miejsce:
adres:
Dominikanie Hermanice, Dominikańska 14
Letnia Szkoła Biblijna 2022 - VI edycja Letnia Szkoła Biblijna 2022 - VI edycja

Letnia Szkoła Biblijna 2022 - VI edycja
Temat: Listy św. Pawła.
Korespondencja koryncka, List do Rzymian i późne listy św. Pawła.
Termin 27.06-01.07
Wykładowca: Ks. dr hab. Marcin Kowalski
Zapisy: dominikanie.szkola@gmail.com
Ks. Marcin Kowalski jest członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. W skład Komisji wchodzi 20 biblistów
z całego świata powoływanych do Komisji przez papieża na okres 5 lat. Papieska Komisja Biblijna
decyduje o stanowisku Kościoła wobec Biblii i nauk biblijnych.
Ks. dr hab. Marcin Kowalski jest profesorem KUL-u, redaktorem naczelnym kwartalnika biblijnego The
Biblical Annals, autorem scenariuszy i prowadzącym programy telewizyjne i radiowe, współtwórcą cyklu
Jutro Niedziela. Jako uznany autorytet egzegezy biblijnej ks. Marcin Kowalski prowadzi wykłady w
Polsce i za granicą.

Święty Paweł, najwcześniejszy autor Nowego Testamentu, największy chrześcijański teolog, apostoł,
który spotkał Zmartwychwstałego. Żyd i Rzymianin. Hebrajczyk z hebrajczyków. Najbliższy
współpracownik czy też osobisty rywal św. Piotra?
Co tak bardzo fascynuje w autorze tych listów? Co może i nas zafascynować?
Ks. dr hab. Marcin Kowalski tak mówi o św. Pawle:
“Paweł zainteresował mnie jeszcze w seminarium jako niezwykły autor. W jednym zdaniu potrafił
zamknąć niezwykle dużo skondensowanej treści Ewangelii. Jedno z takich zdań wybrałem jako motto,
które miało mnie prowadzić w mojej drodze ucznia Jezusa i prezbitera i umieściłem na obrazku
prymicyjnym: " Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy
dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana." (Rz
14,7-8). W czasie studiów w Rzymie odkryłem Pawła na nowo jako faryzeusza i obywatela świata
grecko-rzymskiego, zdobytego przez Jezusa na drodze do Damaszku, niezwykle skutecznego głosiciela
Ewangelii. Bogactwo odniesień kulturowych i sposób, w jaki Paweł wykorzystuje je dla głoszenia Dobrej
Nowiny o Jezusie, zafascynowały mnie tak intelektualnie jak duchowo. Paweł to wreszcie wybitny teolog
i mistyk, którego głęboka więź z Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym odbija się w jego życiu i listach.
Wszystko to sprawia, że czytam go, odkrywając w nim wciąż nowe i świeże wymiary życia w
Chrystusie.”

W zajęciach Szkoły Biblijnej będzie można wziąć udział również za pośrednictwem internetu, ale
tylko po wcześniejszym zapisaniu się.
Dodatkowe informacje na naszej stronie internetowej i profilu facebookowym:
www.hermanice.dominikanie.pl
Facebook: Dominikanie Hermanice
Zapisy: dominikanie.szkola@gmail.com

Plan dnia:
Poranne zajęcia godz. 9.00 – 11:00 ( z przerwą kawową )

Wieczorne zajęcia 19.00 – 21:00 ( z przerwą)

Zobacz również: