Kalendarz imprez

Wiadomości

Kontakt24

<

Perspektywy rozwojowe dziecka przedwcześnie urodzonego

Gdzie:
Cieszyn Uniwersytet Śląski

Kiedy:
19 października 2017 (czwartek) g. 10:00 do 21 października 2017 (sobota)

Opis:

Zakład Pedagogiki Specjalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego Feniks, Terapeutyczne punkty przedszkolne „Słoneczma kraina” i Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oddział Cieszyn Zapraszają na 2 Międzynarodową Konferencję z cyklu: Wczesna Interwencja - Perspektywy rozwojowe dziecka przedwcześnie urodzonego i jego rodziny, która będzie miała miejsce w dniach 19 - 21 października br. W Sali konferencyjnej Wydziału przy ul. Bielskiej w Cieszynie. Początek wykładów w czwartek, piątek i sobotę o godzinie 10:00.

Głównym celem konferencji będzie podjęcie dyskusji nad procesami wczesnej interwencji obejmującymi: wsparcie, leczenie, rehabilitacje i edukacje dzieci przedwcześnie urodzonych i ich rodzin z uwzględnieniem różnych etapów życia. Podstawowy cel konferencji oscylować będzie wokół pięciu zagadnień: wcześniactwo w perspektywie rozwojowej, rodzina w kontekście wcześniactwa, konsekwencje i trudności rozwojowe dziecka przedwcześnie urodzonego, systemowe i instytucjonalne rozwiązania wsparcia wcześniaka i jego rodziny, inne zagadnienia związane z problemami i profilaktyką wcześniactwa.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie: wczesnainterwencja.net
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w tych dniach na Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Czwartek, 19.10.2017

10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników
11:00 – 11:10 Uroczyste otwarcie konferencji - sala konferencyjna
11:15 – 12:15 prof. Robin Mc William „Out of Clinics and Into Children’s and Families’ Lives”
12:15 – 13:00 dr Barbara Winczura „MAŁE DZIECKO z grupy ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu - wstępna diagnoza, narzędzia przesiewowe”
13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 15:00 prof. Marian Jongmans „Preterm born children: interaction between child development and parental rearing practices”
15:00 – 16:00 dr Elena Kozhevnikova „Experiences of developing in St. Petersburg early childhood intervention programs for prematurely born children and their families”
16:00 – 16:15 Przerwa kawowa
15:45 – 16:05 dr Łukasz Kwadrans, mgr Karol Konaszewski „Aktywność Rzecznika Praw Dziecka w zakresie ochrony dzieci nieurodzonych”
16:05 – 16:25 dr Paweł Cylulko „Możliwości zastosowania prostych instrumentów perkusyjnych w stymulowaniu rozwoju dziecka oraz wspieraniu jego rodziny”
16:25 – 16:45 mgr Joanna Piątek-Perlak „Pomoc Psychologiczna dla rodziców wcześniaków i pozostałych pacjentów na oddziale Intensywnej Opieki Medycznej i Patologii Noworodka na przykładzie GCZD w Katowicach”

Piątek, 20.10.2017

10:00 – 10:05 Rozpoczęcie konferencji – sala konferencyjna
10:05 – 10:50 dr hab. nauk. med. Ewa Emich- Widera “Zaburzenia rozwojowe - czy wcześniak da sobie sam radę?”
10:50 – 11:35 prof. Małgorzata Sekułowicz „Komunikacja na styku: lekarz- rodzic dziecka z autyzmem”
11:35 – 12:10 dr hab. Barbara Grabowska „Wsparcie 29-tygodniowego wcześniaka i jego rodziny”
12:10 – 12:55 dr Joanna Gładyszewska-Cylulko „Profilaktyka zaburzeń emocjonalnych u dzieci z wadami wzroku – wczesne oddziaływanie”
13:00 – 13:45 Przerwa obiadowa
13:45 – 14:15 dr Barbara Chojnacka-Synaszko „Podatność rodziców - o różnych postawach rodzicielskich - na specjalistyczne wsparcie informacyjno-instrumentalne oferowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”
14:15 – 14:45 mgr Anna Stopa „Diagnoza i terapia zaburzeń rozwojowych dzieci”
14:45 – 15:15 dr Zdenka Sandorova „Resilience (odolnost) rodiny v rané péči (včasné intervenci) v souvislosti s rolemi jejich jednotlivých členů.”
15:15 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 16:15 mgr Jagoda Sikora “Wykorzystanie koncepcji SelfReg w pracy z rodzicami dziecka przedwcześnie urodzonego”
16:15 – 16:45 dr Renata Stefańska-Klar „Wcześniactwo a autyzm”
16:45 – 17:15 mgr Katarzyna Stachura, mgr Katarzyna Stefańska „Masaż u wcześniaków”
17:15 – 17:30 dr Ilona Fajfer – Kruczek „Źródła i przedmiot lęków matek wcześniaków”
17:30 Zakończenie i podsumowanie części naukowej

Sobota, 21.10.2017

Warsztat nr 1: Zastosowanie koncepcji SelfReg w pracy z rodzicami dziecka przedwcześnie urodzonego
Warsztat nr 2: PNF w praktyce – czyli zabawy terapeutyczne i prewencja zaburzeń u wcześniaków
Warsztat nr 3: Prawidłowa pielęgnacja wcześniaków
Warsztat nr 4: Bobomigi
Warsztat nr 5: Jak wspomagać rozwój dziecka w domu?
Warsztat nr 6: Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci 0 do 6 lat – profilaktyka, objawy, interwencja

Kontakt z redkacją .