Kalendarz imprez

Wiadomości

Kontakt24

<

III POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY ''JESIENNE INSPIRACJE'

Gdzie:
Skoczów Zespół Szkół Specjalnych, ul. Mickiewicza 12

Kiedy:
17 października 2017 (wtorek) do 17 listopada 2017 (piątek)

Opis:

III POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY„JESIENNE INSPIRACJE”

Konkurs ma charakter integracyjny, gdyż obejmuje swoim zasięgiem dzieci
i młodzież niepełnosprawną, uczącą się w różnych placówkach powiatu cieszyńskiego.

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie

Koordynator:
Natalia Kozieł-Brychlec
(tel. 508 063 257; adres mailowy: vatalia@interia.pl)

CELE KONKURSU:

 • rozbudzanie i poszerzanie wśród dzieci i młodzieży z deficytami intelektualnymi szeroko rozumianych zainteresowań plastycznych;
 • stwarzanie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej możliwości zaistnienia w roli twórcy –artysty;
 • umożliwienie prezentacji prac dzieci i młodzieży uzdolnionej manualnie;
 • upowszechnianie inicjatyw twórczych;
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań mniej znanymi technikami plastycznymi;
 • rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży, inspirowanej aktualną porą roku;

TEMATYKA I TECHNIKA PRAC:

 • tematyka prac powinna być związana z jesienią;
 • organizatorzy nie narzucają, jak i nie określają rodzaju stosowanych technik plastycznych, pozostawiając w tym względzie pełną dowolność i swobodę twórczą;
 • prace powinny być wykonane indywidualnie w dowolnej technice plastycznej i formacie;
 • przyjmowane będą również prace półprzestrzenne.

UCZESTNICTWO:
Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z deficytami intelektualnymi, które uczęszczają do przedszkoli, szkół i innych placówkach na terenie powiatu cieszyńskiego.

Wyróżniono następujące kategorie wiekowe:
1. Autorzy w wieku od 5 do 9 lat.
2. Autorzy w wieku 10 do 15 lat.
3. Autorzy w wieku powyżej 16 lat.

WARUNKI:

 • do każdej pracy powinna być dołączona na odwrocie metryczka zawierająca:

- czytelne imię i nazwisko oraz wiek autora pracy;

- nazwę oraz adres placówki;

- czytelne imię i nazwisko opiekuna wraz z numerem telefonu kontaktowego, lub adresem mailowym, celem usprawnienia kontaktu;

 • nie przyjmujemy prac zbiorowych, każda placówka może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac;
 • w przypadku bardzo dużej ilości prac konkursowych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wstępnej selekcji prac na terenie szkoły;

TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZANIA PRAC:
Prace prosimy dostarczać do dnia 13.10.2017r. na adres: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Mickiewicza 12, 43-430 Skoczów, tel. (33) 479 33 49

PRZEBIEG KONKURSU:

wrzesień 2017 - ogłoszenie konkursu;
do 13.10.2017 - przyjmowanie prac konkursowych;
17.10.2017r. – 17.11.2017r. - wystawienie prac konkursowych galeryjka miejska ARTadres w Skoczowie;
27.10.2017- oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów – galeryjka miejska ARTadres w Skoczowie;

OCENA PRAC:

 • Prace konkursowe poddane zostaną ocenie niezależnego jury powołanego przez organizatorów.
 • Ocena prac przebiegać będzie według w/w kategorii wiekowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Prace niezgodne z regulaminem, czy też zniszczone w wyniku niewłaściwego dostarczenia, nie będą uczestniczyć w konkursie.
 • Dzieła młodych artystów przechodzą na własność placówki organizującej konkurs, nie przewidujemy zwrotów prac.
 • Organizatorzy nie gwarantują ekspozycji wszystkich nadesłanych prac w galeryjce miejskiej ARTadres. Prace, które z powodu ograniczonej przestrzeni ekspozycyjnej, w wyniku wstępnej selekcji przez jury konkursu nie zostaną zakwalifikowane do prezentacji w galerii, zostaną wystawione na terenie Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Mickiewicza 12 w Skoczowie.
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami).


UDZIAŁ W KONKURSIE JEST RÓWNOZNACZNY Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH ORAZ WYRAŻENIEM ZGODY AUTORA PRACY NA JEJ PUBLICZNĄ PREZENTACJĘ ORAZ WYKORZYSTANIE W DOWOLNY SPOSÓB PRZEZ ORGANIZATORÓW KONKURSU.Kontakt z redkacją .