Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

XXVI Turniej Tenisa Stołowego "O Puchar Miasta Ustroń"

data rozpoczęcia:
2020-01-18 09:00:00
data zakończenia:
2020-01-19 00:00:00
miejsce:
adres:
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Daszyńskiego 31
XXVI Turniej Tenisa Stołowego "O Puchar Miasta Ustroń" XXVI Turniej Tenisa Stołowego "O Puchar Miasta Ustroń"

Organizator: Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne 'Siła' Ustroń

 

 REGULAMIN XXVI TURNIEJU

O PUCHAR MIASTA USTRONIA

W TENISIE STOŁOWYM

 1. Termin i miejsce zawodów

1.1. Zawody rozpoczynają się w dniu 18 i 19 stycznia 2020 r. o godz. 900 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu.

1.2. Zapisy prowadzą organizatorzy w dniu turnieju w godz. 800900.

1.3. Dnia 18 stycznia organizowany jest turniej dla dzieci i młodzieży do 15 lat. (konieczna jest pisemna zgoda rodziców na udział w turnieju)

1.4. W drugim dniu – 19 stycznia – odbędzie się turniej dla młodzieży od 16 lat i dla dorosłych.

 1. Uczestnicy

2.1. Zawody mają charakter otwarty dla wszystkich osób (wymienionych w punktach 2.22.3).

2.2. Zawody są organizowane dla osób niezrzeszonych i zrzeszonych z powiatu cieszyńskiego i gościnnie z powiatu bielskiego i zaproszonych gości.

2.3. Dopuszcza się udział:

 • dzieci niezrzeszonych i zrzeszonych do lat 15, dla których będzie zorganizowana oddzielna kategoria, (konieczna pisemna zgoda rodziców na udział w turnieju)
 • byłych zawodników w wieku do 45 lat po 2-letniej karencji poza klubem oraz
 • czynnych zawodników w wieku powyżej 45 lat
 • czynnych zawodników do ligi III powiatów cieszyńskiego i bielskiego w wieku poniżej 45 lat.

2.4. Uczestników obowiązują tenisówki z jasną podeszwą i sportowy ubiór. Opiekunów grup oraz kibiców obowiązuje obuwie zastępcze.

2.5. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenie do Turnieju gości zaproszonych.

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do turnieju (bez podania przyczyny) osoby, którą uzna za „persona non grata”.

2.7. Zorganizowane grupy szkolne powinny mieć dorosłego opiekuna, który odpowiada za ich zachowanie i dokonuje zgłoszenia grupy do zawodów.

2.8. Wszyscy zawodnicy uczestniczą w Turnieju na własną odpowiedzialność.

 1. Organizacja zawodów

3.1. Organizatorem turnieju jest Sekcja Tenisa Stołowego Towarzystwa Rekreacyjno-Sportowego „Siła” w Ustroniu, przy współudziale Urzędu Miasta w Ustroniu.

3.2. W dniu 18 stycznia turniej rozgrywany będzie w grupach wiekowych zależnych od liczby uczestników. Podziału na grupy dokona Organizator w dniu zawodów.

3.3. W dniu 19 stycznia turniej prowadzony będzie w 3 grupach wiekowych: 1517 lat, ponad 1845 lat oraz ponad 45 lat (jeżeli liczba zawodników, którzy ukończyli 60 lat życia przekroczy 6 zostanie utworzona dodatkowa kategoria).

3.4. Przy większej niż 3 liczbie kobiet (dziewcząt) Organizator wydzieli dla nich odrębną kategorię.

3.5. Piłeczki do gry (40 mm) zapewnia Organizator, przy czym dopuszcza się grę inną piłeczką (40 mm) za zgodą obu grających.

3.6. W sprawach spornych decyduje Organizator zawodów.

 1. Sposób prowadzenia turnieju

4.1. Zawody w grupach rozgrywane są systemem „półpucharowym” (do 2 przegranych pojedynków) lub w grupach mniej liczebnych – „każdy z każdym”.

4.2. Poszczególne pojedynki rozgrywane są do 3-ch wygranych setów liczonych do 11 punktów.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru systemu rozgrywek, a także sposobu skrócenia pojedynków – przy większej liczbie uczestników.

4.4. W systemie „każdy z każdym” o kolejności miejsc decyduje:

 • większa ilość zwycięstw w grupie,
 • przy równej ilości zwycięstw – większy stosunek setów,
 • przy równej ilości zwycięstw i setów – wynik bezpośredniego pojedynku między zainteresowanymi w grupie.

4.5. W systemie „półpucharowym” do finału grupy wchodzi 2 zawodników bez porażki oraz zwycięzca strony barażowej – z jedną porażką. Tak utworzony finał grupy rozgrywany jest systemem „każdy z każdym”, a rezultaty ewentualnych wcześniejszych spotkań finalistów nie mają tu znaczenia. O kolejności miejsc w finale decyduje:

 • większa ilość zwycięstw,
 • przy równej ilości zwycięstw – większy stosunek setów,
 • przy równej ilości zwycięstw i setów – większy stosunek sumy punktów we wszystkich setach finałowych.

O kolejności miejsc poniżej 3-go decyduje ostatnia porażka z przeciwnikiem wyżej notowanym w turnieju.

4.6. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych uzyskują tytuł „Mistrza Ustronia” w swej kategorii.

 1. Przepisy obowiązujące na czas zawodów

5.1. W czasie zawodów obowiązują aktualne przepisy gry stosowane w Polskim Związku Tenisa Stołowego, a w szczególności w zakresie:

 • czasu gry (przyspieszonego systemu gry),
 • prawidłowości podania (serwisu),
 • koloru, stanu, rodzaju i klejenia dopuszczonych okładzin rakietki,
 • zmiany sprzętu podczas gry,
 • zachowania zawodników podczas gry i w czasie całych zawodów.

5.2. W sprawach spornych decyduje Sędzia Główny zawodów.

 1. Sędziowanie

6.1. Zawody prowadzą zasiadający przy stoliku biura zawodów sędziowie: Główny i Pomocniczy

6.2. Sędzią liczącym punkty przy stole jest zawodnik przegrany z poprzedniego pojedynku na tym stole lub wyznaczony przez sędziego. Sędzia liczący ma obowiązek zapamiętania czasu rozpoczęcia każdego seta. Jeżeli set nie zakończy się w ciągu 10 minut sędzia liczący przerywa grę bez rozstrzygnięcia i podaje jej aktualny wynik do biura zawodów. Sędzia Główny wyznacza dodatkowego sędziego dalszej gry w systemie przyspieszonym.

6.3. Zwycięzca gry podaje jej wynik do biura zawodów wraz z piłeczką używaną podczas pojedynku.

6.4. Za niestosowne lub niesportowe zachowanie przewiduje się kary jak w przepisach PZTS, przy czym sędziujący przy stole wnioskuje o karę, a sędzia Główny lub Pomocniczy ją zatwierdza.

6.5. Za rażąco niesportowe zachowanie może być orzeczona kara wykluczenia z zawodów, którą podejmuje kolegium w składzie: Sędzia Główny, Sędziowie Pomocniczy i Organizator.

6.6. W sprawach spornych decyduje Sędzia Główny zawodów.

SĘDZIA GŁÓWNY: SĘDZIOWIE POMOCNICZY: ORGANIZATOR:

Jerzy Hojnacki Andrzej Buchta, Kazimierz Heczko

Sylwester Rucki

Zobacz również: