Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Otwarcie wystawy na Rynku poświęconej Cichociemnym

data rozpoczęcia:
2020-02-14 14:00:00
data zakończenia:
2020-02-14 00:00:00
miejsce:
adres:
Rynek
 Otwarcie wystawy na Rynku poświęconej Cichociemnym Otwarcie wystawy na Rynku poświęconej Cichociemnym

Zapraszamy na otwarcie wystawy na skoczowskim Rynku w piątek 14 lutego o godzinie 14:00, poświęconej Cichociemnym Spadochroniarzom Armii Krajowej - aresztowanych przez NKWD i więzionych w łagrach sowieckich.

W programie:

14:00 – otwarcie wystawy na Rynku

14:20 – wykład prof. Krzysztofa Hejke na temat historii zesłania Cichociemnych do łagrów sowieckich. (Sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Skoczowie)

Wystawa dostępna będzie na Rynku w dniach 14-28 lutego 2020 roku.

Informacje szczegółowe na temat wystawy:

Wystawa ta została zorganizowana przez prof. Krzysztofa Hejke  i Fundację im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej i jest częścią projektu, który będzie kontynuowany w przyszłości. Prezentowane fotogramy pochodzą ze zdjęć pozyskanych przez Fundację i zdjęć wykonanych przez prof. Hejkego podczas rekonesansu do Rosji.

„Gdyby Bóg zechciał wskrzesić wszystkich więźniów łagrów, to w całej Rosji podniosłaby się ziemia” – ten cytat Anny Herbich z książki Dziewczyny z Syberii mówi o tym, jak wielu ludzi pochłonęła nieludzka ziemia.

Spośród 316 Cichociemnych zrzuconych do okupowanego Kraju, 97 doświadczyło aresztowania przez NKWD, a wielu z nich więzienia i niewolniczej pracy w łagrach. Bilans sowieckich losów Cichociemnych nie jest jeszcze pełny, gdyż wśród oczekujących na skok do Kraju, były  także osoby dotknięte doświadczeniami  łagrów i zsyłek.

Pierwsze aresztowania, wówczas jeszcze przyszłych Cichociemnych, miały miejsce już w latach 1939-1941. Byli oni zatrzymywani na granicy wschodniej, przy próbie przekraczania granicy rumuńskiej, bądź deportowani na Wschód z terenów zajętych przez Armię Czerwoną. Niektórzy po krótkim aresztowaniu lub ucieczce odzyskiwali wolność, inni skazywani byli na więzienie, łagry lub zsyłkę. 10 Cichociemnych zostało dwukrotnie skazanych na koszmar więzień i łagrów, pierwszy raz na początku wojny i drugi raz pod koniec, lub po jej zakończeniu.

Byli to:

kpt. Bronisław Konik "Sikora",

por. Stanisław Kujawiński "Wodnik",

kpt. Zdzisław Luszowicz "Szakal",

por. Kazimierz Niepla "Kawka",

gen. Leopold Okulicki "Niedźwiadek",

kpt. Bolesław Polończyk "Kryształ",

por. Tadeusz Seeman – Wiktor Popławski "Garbus",

kpt. Stanisław Skowroński "Fala",

por. Roman Wiszniowski "Harcerz",

kpt. Henryk Zachmost "Zorza".

Aresztowani w latach 1939-1941 odzyskiwali wolność na mocy układu Sikorski-Majski i wstępowali do Armii gen. Andersa, potem decydowali się na wstąpienie do formacji Cichociemnych.

Ocaleni po powrocie do Polski dawali świadectwo swoją postawą, działaniem, zaangażowaniem w pracę społeczną i środowiskową, dawali przykład wierności ideałom, które kierowały nimi, gdy składali przysięgę na Rotę Armii Krajowej.

Profesor Krzysztof Hejke - W 1982 ukończył naukę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. W 1990 został absolwentem Instytutu Fotografii Artystycznej w Pradze, a w 1991 Wydziału Operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Od 2012 jest członkiem Senatu PWSFTviT w Łodzi. W 1993 został laureatem nagrody specjalnej na łódzkim Festiwalu Filmów Przyrodniczych. Jest autorem kilku albumów, między innymi „Polska romantyczna”, nagradzanego siedmiokrotnie w różnych konkursach na najładniejszą książkę . Wykłada w PWSFTviT (na Wydziale Operatorskim i Reżyserii), współpracuje z Polską Agencją Prasową i kilkunastoma tytułami prasowymi, m.in z magazynem National Geographic.

Organizatorzy:

Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej;

Stowarzyszenie "Dębowiecka Przyszłość;

Dębowiecki Klub Cichociemnych.

http://www.skoczow.pl/page/88,aktualnosci.html?id=3468

 

Zobacz również: