Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wkrótce

Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży „Mikołaj z Goleszowa”

data rozpoczęcia:
25.11.2023 08:00
data zakończenia:
25.11.2023 12:00
miejsce:
adres:
Kompleks skoczni narciarskich w Wiśle Centrum
Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży  „Mikołaj z Goleszowa” Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży „Mikołaj z Goleszowa”

Organizator:                          Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Goleszów

Współorganizatorzy:               Ministerstwo Sportu i Turystyki, Gmina Goleszów, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski, Polski Związek Narciarski, Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego, Śląskie Woj. Zrzeszenie LZS

Przew. Organizatora:             Piotr Waszek

Miejsce zawodów:                  Kompleks skoczni narciarskich w Wiśle Centrum

Termin zawodów:                  25.11.2023 r. (sobota)

Dyscyplina:                           skoki narciarskie

Biuro zawodów:                     Kompleks skoczni narciarskich w Wiśle Centrum

 

Cel zawodów:            - popularyzacja skoków narciarskich wśród dzieci i młodzieży;

- popularyzacja aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży;

- integracja środowisk klubów sportowych sekcji skoków narciarskich;

- zweryfikowanie poziomu wyszkolenia zawodników;

- wyłonienie najlepszych zawodników konkursu skoków narciarskich.

 

Uczestnictwo: zawody zostaną przeprowadzone w następujących 6 kategoriach:

 

Chłopcy 2009-2011, Chłopcy 2012-2013 – skocznia HS-40

Chłopcy 2014-2015, Dziewczęta OPEN – skocznia HS-20

Chłopcy 2016 i młodsi, Dziewczęta 2014 i młodsze – skocznia HS-10

 

Każdy zawodnik może startować tylko w jednej kategorii.

Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie.

 

Program zawodów: 25.11.2023 r. godz. 08.00 – skoki treningowe;

                                 25.11.2023 r. godz. 09.00 – rozpoczęcie konkursu skoków;

         25.11.2023 r. godz. 11.00 – ceremonia zakończenia – ogłoszenie wyników konkursu skoków.

 

Nagrody:        Za zajęcie najlepszych miejsc zawodnicy otrzymują puchary i nagrody, natomiast wszyscy zawodnicy pamiątkowe medale i dyplomy.

 

Postanowienia końcowe:

  1. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.
  2. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w trakcie zawodów.
  3. Organizator zapewnia napoje oraz przekąski dla uczestników zawodów.
  4. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.

 

Zgłoszenia: do dnia 24.11.2023 r. na adres e-mail: mariola.zlik@wp.pl

                    Zgłoszenia otrzymane po wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane!!

Zobacz również: