Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Źródeł Wisły

data rozpoczęcia:
2019-05-12 09:00:00
data zakończenia:
2019-05-12 00:00:00
miejsce:
adres:
Sala gimnastyczna im. Wiślańskich Olimpijczyków, Plac Hoffa 5
IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Źródeł Wisły IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Źródeł Wisły

Organizator: UKS Wisła "Wiślanie"

 

Regulamin
 

ORGANIZATORZY
Organizatorem turnieju jest UKS Wisła „Wiślanie”.
Patronat: Burmistrz Miasta Wisła.
 
CEL TURNIEJU
Popularyzacja tenisa stołowego, jako dyscypliny sportu oraz wyłonienie najlepszych zawodników turnieju w wyszczególnionych kategoriach.
 
UCZESTNICY
1) Do wzięcia udziału w Turnieju uprawnieni są zawodnicy i zawodniczki powyżej 16 roku życia, za wyjątkiem tych, którzy są zrzeszeni i reprezentują kluby grające w regularnych rozgrywkach na wyższym szczeblu niż liga okręgowa mężczyzn i III liga kobiet.
2) Warunkiem przystąpienia do Turnieju jest zgłoszenie, zawierające: imię i nazwisko uczestnika, wiek, miejscowość jaką reprezentuje, oraz dokonanie wpisowego w wysokości 20 zł/osoba, (w ramach wpisowego kawa, herbata, woda oraz drobny poczęstunek), które pobiera UKS Wisła „Wiślanie” w Biurze Zawodów w dniu turnieju (Zapisy od godz. 8:00).
 
PRZEBIEG TURNIEJU
1) Turniej rozgrywany jest systemem, który zostanie ustalony na podstawie liczby zgłoszeń (system grupowy „każdy z każdym” + finały systemem pucharowym lub system „brazylijski”). Mecze rozgrywane będą w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków w dniu 12 maja 2019 r. Początek turnieju zaplanowano na godz. 9:00. Szczegółowy harmonogram gier zostanie ustalony w dniu zawodów i będzie uzależniony od ilości zgłoszonych uczestników.
2) Turniej jest rozgrywany w grze pojedynczej z podziałem na następujące kategorie:
a) kobiety OPEN,
b) mężczyźni do 39 lat
c) mężczyźni 40 - 59 lat
d) mężczyźni 50 +.
Organizator zastrzega sobie prawo do nie rozegrania zmagań w danej kategorii, jeżeli liczba zawodniczek/zawodników będzie mniejsza niż 8 osób. W takim przypadku zgłoszeni zawodniczki/zawodnicy mogą zostać dopisani do listy startowej kategorii OPEN (wspólnej). 
3) Czas trwania Turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników.
4) Terminy poszczególnych meczów będą ogłaszane podczas trwania Turnieju.
5) Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS i toczą się do trzech wygranych setów (sety rozgrywane są do 11 punktów zdobytych przez jedną ze stron; przy wyniku seta 10:10 dla jednej ze stron set trwa do osiągnięcia przewagi 2 punktów przez jedną ze stron).
6) Mecze sędziują osoby wyznaczone przez organizatora (mogą to być sami zawodnicy, jeżeli wyrażą taką wolę). Nad całością czuwa sędzia główny zawodów.
7) Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga Organizator.
 
NAGRODY
1) Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 w każdej kategorii otrzymują pamiątkowy puchar oraz nagrody rzeczowe.
2) Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi do 30 minut po zakończeniu Turnieju.
 
POSTANOWIENIA DYSCYPLINARNE
1) Uczestnik Turnieju zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Turnieju i postanowień Organizatora.
2) Zawodnik może być ukarany za niesportowe zachowanie utratą punktów, dyskwalifikacją w meczu oraz wykluczeniem z Turnieju. O karze decyduje sędzia meczu w porozumieniu z Organizatorem.

UWAGI TECHNICZNE
1) Uczestnik Turnieju występuje we własnym stroju i obuwiu dopuszczonym przez Organizatora.
2) Uczestnik rozgrywa mecze własnym sprzętem (Organizator zapewnia piłeczki meczowe).
3) Zawodnik odpowiada materialnie za sprzęt, uszkodzony z winy zawodnika.
4) Uczestnik może wnioskować do Organizatora o przełożenie terminu meczu z powodu istotnych przyczyn (np. kontuzja, awaria sprzętu, itp.). Organizator ma jednak prawo odrzucić wniosek uczestnika.
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje uczestników i ewentualne inne straty materialne wyrządzone przez uczestnika. Kwestia ubezpieczenia zawodnika pozostaje w jego gestii.
6) Organizator zapewnia uczestnikom zawodów poczęstunek.
7) Wszystkie sporne kwestie, których nie obejmują zapisy niniejszego regulaminu, rozstrzyga Organizator.
Zobacz również: