Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Beskidzka 160 - Edycja Jesienna "Piekło Czantoriil"

data rozpoczęcia:
2018-11-17 00:00:00
data zakończenia:
2018-11-17 00:00:00
miejsce:
adres:
Goleszów
Beskidzka 160 - Edycja Jesienna "Piekło Czantoriil" Beskidzka 160 - Edycja Jesienna "Piekło Czantoriil"
Organizator: Fundacja "Pro Vitae"
Telefon: 503-115-739  


Szczegóły na stronie - https://beskidzka160.plRegulamin Beskidzka 160 – „Piekło Czantorii”

CHARAKTER ZAWODÓW

Zawody „Piekło Czantorii” mają charakter biegu górskiego po trasie wyznaczonej przez Organizatora. Zawody polegają na jak najszybszym pokonaniu wyznaczonej trasy.

TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się 17.11.2018 r.
Start, Meta oraz Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Ustroniu Polanie – dokładne miejsce podane zostanie w komunikacie technicznym.
Szczegółowy harmonogram z godzinami pracy biura, godzinami odpraw technicznych, godzinami startu podany zostanie w komunikacie technicznym w późniejszym terminie.

TRASY

W ramach „Piekła Czantorii” odbywać się będą 3 biegi

 • Ultra – ~63 km/+5150 m – 3 pętle + 1,2 km/+450 m do mety. Limit 15 h.
 • Maraton – ~42 km/+3350 m – 2 pętle + 1,2 km/+ 450 m do mety. Limit 11 h.
 • Półmaraton – ~22 km/+1800 m – 1 pętla + 1,2 km/+ 450 m do mety. Limit 6 h.

Dokładny przebieg i profil trasy zamieszczony będzie na stronie internetowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany przebiegu trasy, skrócenia trasy lub odwołania zawodów ze względu na siłę wyższą, przez co należy rozumieć m in, klęski żywiołowe lub inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo zawodników. Żaden z wymienionych wyżej przypadków nie jest podstawa do zwrotu wpisowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W zawodach może wziąć udział każdy Zawodnik który do dnia zawodów ukończy 18 lat oraz posiada ważny paszport lub dowód osobisty niezbędny do przekroczenia granicy (bieg odbywa się w strefie nadgranicznej),

 • wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani osobiście w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Zawodnik musi podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach,

 • zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu biegu, przepisów poruszania się po drogach oraz przepisów obowiązujących w Parkach Krajobrazowych i Rezerwatach Przyrody,

 • Nie ma możliwości odbierania pakietu przez osobę trzecią.

 

LIMIT OSÓB

Dla poszczególnych dystansów obowiązują następujące limity uczestników:

 • Ultra 63 km: 150 osób<
 • Maraton 42 km: 150 osób
 • Półmaraton 21 km: 150 osób

Organizator poza wyznaczonymi limitami zastrzega sobie do własnej dyspozycji 50 dodatkowych miejsc startowych, przesunięcia limitów pomiędzy poszczególnymi dystansami oraz zmianę limitów na poszczególnych dystansach.

ZAPISY

 • Dokładny termin rozpoczęcia zapisów podany będzie w późniejszym terminie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
 • zgłoszenie polega na poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej zawodów oraz terminowego opłacenia wpisowego,
 • Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 • opłata za udział w zawodach zależy od terminu rejestracji i daty wpłynięcia wpisowego na konto Organizatora

Zapisy będą prowadzone do 30.09.2018 r. lub do wyczerpania liczby miejsc.

OPŁATY

Dystans

I termin

1.06 – 30.06.2018 r

II termin

1.07 – 30.09.2018 r

Półmaraton 21 km

100 zł

130 zł

Maraton 42 km

140 zł

170 zł

Ultra 63 km

170 zł

200 zł

 

Opłaty należy dokonać przelewem na konto:
Fundacja „Pro Vitae”
Ul. Cieszyńska 35
43-426 Dębowiec
ING Bank Śląski SA 21 1050 1070 1000 0090 3123 1682

W tytule wpłaty należy wpisać: „Piekło Czantorii + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest wpłata + dystans”

Przy wpłatach za więcej niż 2 osoby listę osób należy wysłać na e-mail Organizatora

 • opłata nie jest ważna jeżeli zawodnik nie został zgłoszony elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy została wykonana po wyczerpaniu limitu miejsc,
 • zawodnik zgłoszony i opłacony może, po skutecznym kontakcie z Organizatorem zmienić dystans do 30.09.2018 r. Zmiana możliwa jest tylko w przypadku gdy na przepisywanym dystansie są jeszcze wolne miejsca. Przy przepisaniu na dystans dłuższy Zawodnik zobowiązany jest do uregulowania różnicy kwoty wpisowego. Przy przepisaniu na krótszy dystans Organizator nie zwraca różnicy we wpisowym,
 • możliwość przepisania miejsca na liście możliwa jest do 30.09.2018 r. po wcześniejszym skutecznym kontakcie z Organizatorem,

Organizator nie zwraca wpisowego osobom które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach oraz nie przenosi wpisowego na kolejne zawody/edycje.

ŚWIADCZENIA

Uczestnikom zawodów Organizator zapewnia:

 • udział w rywalizacji na wybranym dystansie,
 • napoje i lekkie posiłki na punktach odżywczych,
 • posiłek regeneracyjny po biegu,
 • numer startowy,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • okolicznościowy gadżet + dla osób zarejestrowanych oraz opłaconych do 30.09.2018 r,
 • okolicznościowy napój na mecie + dla osób zarejestrowanych oraz opłaconych do 30.09.2018 r,
 • medal na mecie dla wszystkich którzy ukończyli bieg,
 • trofea dla pięciu najlepszych zawodniczek i zawodników każdego dystansu,
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów – obowiązuje do oficjalnych limitów czasowych.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TRASIE

 • W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora,
 • pomoc osób trzecich (support) jest dopuszczalny w strefach punktów żywieniowych. Jakakolwiek pomoc na trasie poza wyznaczonymi strefami jest niedozwolona,
 • bieg z osobą towarzyszącą (zającowanie) nie będącą uczestnikiem zawodów jest niedozwolony,
 • zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci, niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach rezerwatów,
 • trasa zawodów nie jest zamknięta na czas trwania rywalizacji. Należy zwracać uwagę na turystów korzystających ze szlaków.

BEZPIECZEŃSTWO

 • Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów,
 • większa część trasy prowadzi w górskim trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania na służby ratunkowe,
 • w sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pierwszej pomocy doraźnej poszkodowanemu. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją; należy natychmiast powiadomić organizatora o zaistniałej sytuacji – 690028666,
 • służba medyczna ma prawo zakazać zawodnikowi kontynuowania rywalizacji ze względu na stan zdrowia zawodnika. Niepodporządkowanie się do poleceń obsługi skutkuje dyskwalifikacją.

LIMITY CZASU

 • Limity czasu na punktach podane będą w komunikacie technicznym w późniejszym terminie, a także na stronie biegu
 • limity na punktach dotyczą czasu przyjścia na punkt a nie czasu wyjścia z punktu,
 • po upływie limitu zawodnik nie jest klasyfikowany i nie bierze udziału w dalszej rywalizacji. Za niepodporządkowanie się do poleceń obsługi punktu może zostać nałożona dyskwalifikacja oraz zakaz startu w innych zawodach organizowanych przez Organizatora.
 • Zawodnik nie ma możliwości kontynuowania biegu na własną odpowiedzialność.

WYCOFANIE SIĘ Z ZAWODÓW

 • W przypadku wycofania się z zawodów konieczne jest poinformowanie Sędziego zawodów,
 • osoby które nie zgłoszą swojego wycofania z rywalizacji mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej,
 • organizator nie zapewnia transportu do bazy zawodów dla osób, które zrezygnują z powodów innych niż wypadek lub kontuzja,
 • dla osób rezygnujących z innego powodu niż wypadek bądź kontuzja Organizator, w miarę aktualnych możliwości może, zaproponować transport odpłatny (20zł od osoby lub 50 zł od samochodu).

POMIAR CZASU

 • Pomiar czasu na wszystkich trasach realizowany jest przez firmę zewnętrzną z użyciem transponderów przekazanych zawodnikom podczas rejestracji,
 • w niektórych miejscach na trasie mogą znajdować się sędziowie lotni spisujący numery przebiegających zawodników, lokalizacja sędziów lotnych nie będzie znana zawodnikom.

OZNAKOWANIE TRASY

 • Cała trasa będzie oznakowana przez Organizatora,
 • trasa będzie oznaczona za pomocą taśm, odblasków, strzałek kierunkowych, banerów kierunkowych i farby kredowej,
 • dokładne informacje na temat znaczenia trasy podane będą na odprawie technicznej
Zobacz również: