6. Bieg o Wiślanską Krykę 2. Bieg do Żródeł Wisły

data rozpoczęcia:
2018-07-14 09:00:00
data zakończenia:
2018-07-14 00:00:00
miejsce:
Wisła
adres:
Plac Hoffa
brak zdjęcia 6. Bieg o Wiślanską Krykę 2. Bieg do Żródeł Wisły

6 BIEG O WIŚLAŃSKĄ KRYKE 13km
2 BIEG DO ŹRÓDEŁ WISŁY 21km


Szczegóły na http://kuba20.wixsite.com/bieg-na-trzy-kopce 


REGULAMIN - 6 BIEG O WIŚLAŃSKĄ KRYKE 13 km & 2 BIEG DO ŹRÓDEŁ WISŁY 21 kmI. ORGANIZATOR:

Organizatorem biegu jest Xtraining Sp. z o.o. Ul. Sztwiertni 1, 43-460 Wisła


II. CEL:

Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
Upowszechnianie biegania w górach jako najprostszej formy ruchu i turystyki.
Impreza ma na celu promocję miasta Wisła.


III. TERMIN I MIEJSCE:

Bieg odbędzie się w dniu 14 lipiec 2018 roku.
Start biegu 21 km - o godz. 9.00 z Wiślańskiego rynku
Start biegu 13 km - o godz. 10.00 z Wiślańskiego rynku
Meta biegu znajduje się na Wiślańskim rynku (Plac Bogumiła Hoffa)


IV. DYSTANS I TRASY:

6 BIEG O WIŚLAŃSKĄ KRYKE to bieg górski anglosaski.
Gdy zawodnik znajdzie się na trasie obwiązuje ruch prawostronny. 
Trasa będzie oznakowana strzałkami poziomymi oraz wyznaczona taśmami grodzeniowymi. Dodatkowo na trasie będą się znajdować sędziowie odpowiedzialni za zabezpieczenie trasy. Bieg odbywać się będzie w ograniczonym ruchu ulicznym. Prosimy zawodników o szczególną ostrożność.

Trasa biegu 21 km. (LIMIT CZASU TO 4h)
Na tym dystansie zawodnicy startują razem. (Start masowy)
Na trasie będą bufety: (start - 0 km, Mała zapora - 7km, Duża zapora- 10,5km, Mała zapora - 15km, Meta - 21km)

Trasa biegu 13 km. (LIMIT CZASU TO 4h)
Zawodnicy będą startowali na trasę co 30 sekund. Obowiązuje kolejność startu według numerów startowych (1,2,3....itd)
Dodatkowo zostaną przeprowadzone zawody nordic walking na tej samej trasie co zawody biegowe.
Na trasie będą bufety: (start - 0 km, Piramida - 4km, Trzy Kopce Wiślańskie - 6,5km, Piramida - 10,5km, Meta - 13km)


V. KATEGORIE:

Bieg dystans 21 km

Kategorie wiekowe:
- K,M-16 - (16-19 lat)
- K,M-20 - (20-29 lat)
- K,M-30 - (30-39 lat)
- K,M-40 - (40-49 lat)
- K,M-50 - (50 lat i starsi)


Bieg dystans 13 km

Mężczyźni: open 1,2,3
Kobiety: open 1,2,3

Kategorie wiekowe:
- K,M-16 - (16-19 lat)
- K,M-20 - (20-29 lat)
- K,M-30 - (30-39 lat)
- K,M-40 - (40-49 lat)
- K,M-50 - (50lat i starsi)


Nordic Walking

Mężczyźni: open 1,2,3
Kobiety: open 1,2,3


VI. PRAWO UCZESTNICTWA:

Do udział w biegu mają prawo wszyscy chętni którzy ukończyli 16 lat i starsi legitymujący się dobrym stanem zdrowia podpisując oświadczenie w dniu zawodów. Młodzież poniżej 18 roku życia powinna posiadać zgodę rodziców lub kierownika ekipy. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa zawodów oraz dokonanie opłaty startowej.

VII. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

Podczas 6 Biegu O Wiślańską Kryke będzie obowiązywać limit zawodników, który został ustalony na 200 osób. O prawie startu będzie decydować kolejność dokonania opłaty startowej.
Dokonanie opłaty startowej:

Dystans 21 km
do 04.07.2018 - 70 zł wpłata na konto
08.07.2018 - 75 zł opłata w biurze zawodów

Dystans 13 km
do 01.05.2018 - 50 zł wpłata na konto
02.05.2018 - 04.07.2018 - 60 zł wpłata na konto
08.07.2018 - 75 zł opłata w biurze zawodów

Pieniądze należy wpłacić na Xtraining Sp. z o.o. ul. Sztwiertni 1 43-460 Wisła ING Bank Śląski: 18 1050 1083 1000 0090 3019 8171.
W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko z dopiskiem bieg (13 km lub 21 km). 
W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi.


VIII. BIURO ZAWODÓW:

Biuro zawodów znajduje się na rynku Wiślańskim (Plac Bogumiła Hoffa)
i będzie czynne w sobotę 14.07.2018 od godz. 07.00 – 9.00
Prosimy aby zawodnicy nie przyjeżdżali na ostatnią chwilę.


IX. NAGRODY:
W poszczególnych kategoriach wiekowych w biegu oraz nordic walking open za zajęcie I – III miejsca statuetki.
W klasyfikacji generalnej biegu 13 km kobiet i mężczyzn za zajęcie 1,2,3 miejsce nagrody pieniężne.


X. ORGANIZATOR ZAPEWNIA DLA WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW:
Ciepły posiłek
Medale na mecie dla zawodników
Numer startowy
Bufet na trasie biegu
Koszulkę dla zawodników startujących na dystansie 21 km (Pod warunkiem dokonania opłaty startowej do 20.06.2018)

 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne,
Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa Pogotowia Ratunkowego (GOPR).
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej.
Organizator nie zapewnia natrysków.
Wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu na klatce piersiowej
Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW dla zawodników.
Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
Wyniki z zawodów ukażą się w ciągu 4 dni na stronie internetowej.
W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator

źródło:
dodał: autor
Logowanie
kontakt z redakcją