Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

53 OTWARCIE SEZONU TURYSTYKI ROWEROWEJ

data rozpoczęcia:
2019-04-28 09:30:00
data zakończenia:
2019-04-28 00:00:00
miejsce:
adres:
zbiórka - Rynek pod Fontanną św. Floriana
53 OTWARCIE  SEZONU TURYSTYKI  ROWEROWEJ 53 OTWARCIE SEZONU TURYSTYKI ROWEROWEJ

  Turystyczny Klub Kolarski PTTK „ Ondraszek” w Cieszynie
zaprasza
  28. kwietnia 2019 roku na cieszyński rynek pod Floriana
   >Ondraszków<   >Sympatyków<   >Rodziny<   >Przyjacół<
             wszystkich lubiących rowerowe wycieczki                
na   53 OTWARCIE  SEZONU
    TURYSTYKI  ROWEROWEJ         
> godz. 9.30 - 9.55   zapisy, sporządzenie listy uczestników oraz wydanie bonów na posiłek, mała opłata 8,oo zł od osoby.
> godz. 10.00 przywitanie i zapoznanie uczestników z trasą oraz zasadami bezpieczeństwa podczas wycieczki.
> godz. 10.10 start , przejazd ulicami Cieszyna w ruchu miejskim oraz drogami utwardzonymi, częściowo oznakowanymi szlakami rowerowymi.  
> trasa łatwa; Cieszyn – Kostkowice – Dębowiec ok. 18 km.   
> na mecie posiłek kiełbasa z dodatkami, + kawa lub herbata. Podczas inhalacji w tężni, pasowanie młodych Ondraszków.
> na mecie : sklep spożywczy, kawiarnia i  restauracja.   
> ok. godz. 16.00 zakończenie wycieczki.
> powrót uczestników indywidualny.
Postanowienia Końcowe ; /regulamin /
> organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez uczestników osobom trzecim i odwrotnie, podczas trwania wycieczki
> udział w wycieczce odbywa się na własna odpowiedzialnośc uczestników
> członkowie PTTK są ubezpieczeni, pod warunkiem zapłacenia składki na 2019 rok
> niepełnoletni do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce pod opieką osób dorosłych
> podczas jazdy zalecamy używac kasków ochronnych i kamizelek ostrzegawczych  
> wycieczka jest imprezą non-profit, organizowana na zasadach samoorganizacji siłami wolontariatu.
Obowiązki uczestników wycieczki : posiadanie sprawnego technicznie roweru, przestrzeganie przepisów ustawy, Prawo o ruchu drogowym, poleceń porządkowych organizatora, oraz zapoznania się z regulaminem wycieczki i w tym celu złożenia
własnoręcznego podpisu na liście uczestników wycieczki.   
                    Organizatorzy                    
     Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” .

Zobacz również: