Kalendarz imprez

Wiadomości

Kontakt24

<

XX Ustrońskie Spotkania Teatralne UST-a 2018

Gdzie:
Ustroń Miejski Dom Kultury \''Prażakówka\'', ul. Daszyńskiego 28

Kiedy:
15 marca 2018 (czwartek) g. 10:00

Opis:

XX Ustrońskie Spotkania Teatralne UST-a 2018
Występ laureatów XIII Miejskiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatralnych

Organizator: Miejski Dom Kultury 'Prażakówka'
Telefon: 33 854-29-06, 33 854-56-05 Fax: 33 854-29-06
E-mail: mdk@ustron.pl
Strona www: www.mdk.ustron.pl

Kontakt z redkacją .