Kalendarz imprez

Wiadomości

Kontakt24

<

Dorobek edukacyjny Śląska Cieszyńskiego

Gdzie:
Cieszyn Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Kiedy:
25 stycznia 2018 (czwartek) g. 15:00

Opis:

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie oraz Burmistrz Miasta Cieszyna serdecznie zapraszają na cykl konferencji dla nauczycieli powiatu cieszyńskiego: Moja mała ojczyzna w edukacji.

Pierwsza konferencja cyklu: Dorobek edukacyjny Śląska Cieszyńskiego

25 stycznia o godz. 15:00, w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie.

Plan:
1. 15:00 Rozpoczęcie konferencji

2. 15:15 – 15:45 mgr Wojciech Grajewski (Książnica Cieszyńska) - Życie i dzieło księdza Leopolda J. Szersznika oraz dokonania jego uczniów.

3. 15:45 – 16:15 dr Jadwiga Miękina – Pindur (Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie) – Szerzenie polskości na Śląsku Cieszyńskim w XIX w. - rola i działalność Pawła Stalmacha.

4. 16:30 – 17:00 dr Jadwiga Picha (Biblioteka Pedagogiczna w Bielsku-Białej, filia w Cieszynie) – Pierwsze polskie (rodzime) podręczniki szkolne dla ewangelickich szkół ludowych na Śląsku Cieszyńskim.

5. Otwarta dyskusja
Zaproszenie kierowane jest do nauczycieli przedmiotów humanistycznych w szkołach podstawowych powiatu cieszyńskiego.

Każda konferencja skończy się wręczeniem zaświadczenia udziału.

Głównym celem cyklu konferencji jest edukacja nauczycieli z zakresu znajomości historii, tradycji i kultury regionu ( w tym najbardziej zależy nam na elemencie historycznym). Wiedza zdobyta podczas wykładów ma posłużyć nauczycielom jako materiał, który będą przekazywać uczniom w procesie nauczania, podczas lekcji oraz kół regionalnych.

Prosimy, aby z każdej placówki zgłosić dwoje nauczycieli.
Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres: konferencjacn@gmail.com do 3. stycznia.

Kontakt z redkacją .