Kalendarz imprez

Wiadomości

Kontakt24

<

CZYTÓMY PO NASZYMU

Gdzie:
Cieszyn Książnica Cieszyńska, ul. Mennicza 46

Kiedy:
24 września 2017 (niedziela) g. 13:00 do g. 17:00

Opis:

W ramach XVII edycji „Skarbów z cieszyńskiej trówły” Książnica Cieszyńska zaprasza na:

CZYTÓMY PO NASZYMU
IV CIESZYŃSKI MARATON CZYTANIA TEKSTÓW GWAROWYCH

Niedziela 24 IX 2017, g. 13.00-17.00
Książnica Cieszyńska, 43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46

w programie m.in.:
13.00- otwarcie maratonu
- występy zaproszonych osób, twórców, miłośników regionu, prezentujących wybrany przez siebie utwór gwarowy nawiązujący do motywu „Cieszyński wiesieli. O żyniaczce, snymbach i galaniyniu spominki”;
- prezentacja: motywy weselne w cieszyńskiej literaturze pisanej gwarą (Halina Morawiec);
- prezentacja prac nagrodzonych w konkursie literackim "Jako sie matka z tacikym wydowali" (Muzeum Na Grapie w Jaworzynce);
- prezentacja fragmentu wystawy „Downe wieszieli w Beskidzie Śląskim” (Muzeum Beskidzkie w Wiśle);
- występy dzieci i młodzieży, laureatów XIII Konkursu Gwar „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy”.

Informacje praktyczne:
Maraton czytania tekstów gwarowych rozpocznie się o godzinie 13.00. Uczestnicy odczytają po jednym wybranym przez siebie tekście gwarowym, pisanym prozą lub wierszem. Na każde wystąpienie przewidziano ok. 8 minut. Potwierdzenie udziału w maratonie i tytuł wybranego utworu można zgłosić pod numerem telefonu /+48/ 798 590 639, pod którym zasięgnąć można także wszelkich informacji dotyczących imprezy.


Wydarzenie to jest już czwartą edycją imprezy, którą od początku współorganizują: Zarząd Główny i Sekcja Ludoznawcza PZKO w Republice Czeskiej oraz Kongres Polaków w RC, a wspierają: Urząd Miasta Cieszyna, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Zamek Cieszyn i Transgraniczne Centrum Wolontariatu w Cieszynie; zaś patronat medialny sprawują redakcje: „Gazety Codziennej”, OX.pl, „Głosu Ludu” i „Zwrotu”.


 

Kontakt z redkacją .