Kalendarz imprez

Wiadomości

Kontakt24

<

Plener FOTO i OWO

Gdzie:
Górki Wielkie

Kiedy:
11 sierpnia 2017 (piątek) g. 09:00 do 13 sierpnia 2017 (niedziela)

Opis:

PLENER FOTOGRAFICZNY FOTO I OWO 11-13 VIII 2017

Zadanie adresowane do osób 50+ (także seniorów), liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISY:
Barbara Wrona, tel. 515 261 827 lub e-mail: barbara_wrona@poczta.onet.pl
Udział bezpłatny.
Uczestnicy mają zapewniony nocleg oraz wyżywienie.

Plener poprowadzi Sebastian Słonina (www.fotoslonina.pl).
Fotografią zajmuję się amatorsko. Są okresy w moim życiu, kiedy tej pasji poświęcam wiele czasu, czasami zaś przez dłuższy czas nie ma możliwości robienia zdjęć… Fotografia przyrodnicza, która jest głównym obszarem mojej działalności fotograficznej jest dla mnie rozszerzeniem i uzupełnieniem dotychczasowych zainteresowań, zainteresowań zawsze związanych z obcowaniem z przyrodą, poznawaniem ciekawych miejsc i ludzi. Myślę także, że w moim przypadku, fotografia przyrodnicza pozwala realizować pewne dziecięce marzenia. (S. Słonina)

***

Plener fotograficzny „Foto i Owo” (4 cykle: wiosna, lato, jesień, zima). Tematyka pleneru będzie związana z dawną stanicą harcerską Aleksandra Kamińskiego oraz leżącym nieopodal wzgórzem Bucze, u podnóża którego powstały przedwojenne zabytkowe (obecnie opuszczone i zaniedbane) obiekty. Prace powstałe podczas pleneru zostaną zaprezentowane w formie multimedialnej prezentacji w czasie spotkania podsumowującego projekt, publikacji albumowo-literackiej oraz wystawy. Poza fotografią, osoby będą też pracować z trenerem zaproszonym do tej inicjatywy. Sprzęt fotograficzny zostanie częściowo udostępniony przez fundację i prowadzącego plener,
w miarę możliwości uczestnicy mogą zabrać z sobą także swój sprzęt.


Harmonogram:

11. 08. 2017

9.00-10.00 – Przyjazd i adaptacja uczestników.
Dwór Kossaków w Górkach Wielkich - ul.Stary Dwór 4, Górki Wielkie, Gmina Brenna.

10.00 – Przywitanie uczestników.

10.15 - 12.15 - „Wprowadzenie do zajęć fotograficznych”. Zajęcia poprowadzi Sebastian Słonina.

12.30 – Obiad

13.30-15.00 – I zajęcia fotograficzne w plenerze.
Pierwsze wyjście plenerowe będzie okazją do pogłębienia wiedzy na temat fotografii oraz praktycznego jej wykorzystania,
wymiany doświadczeń z prowadzącym, a także poznania walorów przyrodniczo-historycznych terenu zajęć.
Pierwsze zajęcia plenerowe odbędą się na terenie Dworu Kossaków w Górkach Wielkich. Zajęcia poprowadzi Sebastian Słonina, dodatkowo uczestników pleneru poogrodzie i Dworze oprowadzi Natalia Kisza – pracowniczka Centrum Kultury i Sztuki DwórKossaków w Górkach Wielkich.
*Szczegółowy program zajęć plenerowych może ulec zmianie w zależności od warunków
atmosferycznych.

15.00–16.00-Przerwa na kawę.

16.00–17.00–Prelekcja pt. „W kręgu Kossaków”–(Natalia Kisza).

17. 30–18.30-Projekcja filmu pt. „Miejsce w Raju” w reżyserii Beaty Hyży–Czołpińskiej, poświęconego życiu i działalności Simony Kossak.
Około

19. 00–ognisko integracyjne.

12.08.2017

9.00–Śniadanie.

10.00–12.00–„Teoretyczne podstawy fotografii”-zajęcia fotograficzne na terenie Dworu
Kossaków. Zakres tematyczny zajęć obejmie podstawowe informacje dotyczące sprzętu
fotograficznego, sposobów kreatywnej obsługi aparatu fotograficznego i obiektywu,
najważniejsze informacje dotyczące: pory fotografowania, charakteru światła oraz kompozycji kadru.
Zajęcia poprowadzi Sebastian Słonina.

12.00–Obiad.

13.00–14.00–Zajęcia integracyjne lub przerwa, w zależności od preferencji uczestników.

14.00-17.30 - Zajęcia fotograficzne połączone z wyjściem w teren do Stanicy Kamińskiegooraz na Wzgórze Bucze.
W trakcie spaceru „Szlakiem Kamyka” uczestnicy będą
prowadzeniprzez Bogusława Słupczyńskiego (działacza społecznego zaangażowanego na rzecz ratowania
byłej Stanicy Kamińskiego, związanego z Fundacją Zofii Kossak, aktora i reżysera), przewodniczkę Natalię Kiszę oraz fotografa – Sebastiana Słoninę.
Przy Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskieji
Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”
rozpoczyna się wyznaczony w 2014 roku „Szlak KAMYKA” umożliwiający turystom
odwiedzenie w czasie jednego spaceru trzech obiektów o dużych walorach przyrodniczych. Są
to: zabytkowy Park Kossaków, park otaczający dawną stanicę harcerską, której kierownikiem
w latach przedwojennych był druh „Kamyk” – Aleksander Kamiński, autor „Kamieni na
Szaniec” oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Góra Bucze”. „Szlak KAMYKA”
przebiega przez teren ścisłej ochrony wód ujęcia Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej w Pogórzu.
*Szczegółowy program zajęć plenerowych może ulec zmianie w zależności od warunków
atmosferycznych.

13. 08.2017

9.00–Śniadanie.

10.00–13.00–Warsztaty fotograficzne. Tematyka warsztatów dotyczyć będzie: edycji zdjęć
oraz przygotowania fotografii do różnych form prezentacji.
Uczestnicy zajęć zapoznają sie z podstawowym zakresem obróbki cyfrowej plików graficznych (zdjęć) w oparciu o programyna licencji
freeware, oraz program graficznyPhotoshop.
Pod koniec zajęć zaplanowano„Slajd show” wykonanych w trakcie pleneru zdjęć.

13/14.00–Pożegnanie uczestników i wyjazd.

Kontakt z redkacją .