Kalendarz imprez

Wiadomości

Kontakt24

<

Forum Rolnicze Podbeskidzia

Gdzie:
Skoczów Teatr Elektryczny ul. Mickiewicza 3

Kiedy:
09 września 2017 (sobota) g. 09:00

Opis:

Forum Rolnicze Podbeskidzia to coroczne spotkanie rolników, przedstawicieli instytucji okołorolniczych i działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z władzami rządowymi, samorządowymi związanymi z tematyką rolnictwa i rozwoju wsi. Forum jest okazją do przekazania najważniejszych merytorycznych informacji i wyjaśnień, do dyskusji oraz wymiany doświadczeń. W bieżącym roku Forum będzie częścią dożynek powiatow- gminnych w Skoczowie. W czasie Forum czynne będą stoiska informacyjne instytucji związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi. Planuje się też wystawę sprzętu rolniczego.
Forum Rolnicze odbędzie się w dniu 9 września 2017 roku (sobota) w godz. 9 – 14.00 w Skoczowie – Teatr Elektryczny ul. Mickiewicza 3. Uczestnikami Forum będą rolnicy i działacze wszystkich środowisk rolniczych, przedstawiciele organizacji, instytucji i samorządów z powiatu cieszyńskiego z udziałem gości z powiatów ościennych. 
Organizatorami tegorocznego Forum są: Śląska Izba Rolnicza, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Gmina Skoczów, Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu, Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Patronat honorowy przyjęli:  Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Wicemarszałek Województwa Śląskiego; Starosta Powiatu Cieszyńskiego; Burmistrz Miasta Skoczów
Celem Forum Rolniczego jest:
- przekazanie stanu rozwiązywania najważniejszych bieżących problemów polskich rolników; 
- przedstawienie szans rozwoju gospodarstw w powiecie cieszyńskim;
- zapoznanie z możliwościami pozyskiwania pomocy krajowej i unijnej na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;
- przedstawienie możliwości współpracy z różnymi instytucjami i firmami pracującymi na rzecz rolnictwa;
-wymiana doświadczeń i integracja środowiska wiejskiego.
Program 
• 9.00-10.00 – zwiedzanie wystawy sprzętu rolniczego i stoisk promocyjnych
•10.00 - Oficjalne otwarcie Forum
• 10.20 – Prezentacja Programu dla mieszkańców wsi „Rabat Rolniczy”
• 10.30 – Wystąpienie głównego prelegenta - Posła na Sejm RP Krzysztofa Ardanowskiego - 
„Rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce – szanse i zagrożenia rozwoju”
• 11.30 – Dyskusja, wystąpienia Gości
• ok.12.00 – Dyskusja w kuluarach z poczęstunkiem - w namiocie obok Teatru Elektrycznego, dalsze zwiedzanie wystawy sprzętu rolniczego.

Kontakt z redkacją .