Kalendarz imprez

Wiadomości

Kontakt24

<

FESTIWAL SŁOWACKO-POLSKIEJ WZAJEMNOŚCI

Gdzie:
Skoczów Rynek

Kiedy:
09 września 2017 (sobota) g. 10:00

Opis:

Głównym celem wspólnego projektu i realizowanych w jego ramach działań będzie zapewnienie wspólnej ochrony, wsparcia i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, efektywnego i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w celu wsparcia transgranicznej integracji i budowania wspólnej tożsamości słowacko-polskiego pogranicza. W ramach głównego celu będzie prezentowana twórczość ludowa, zwyczaje i tradycje, które tworzą samodzielną część dziedzictwa kulturowego każdego narodu. Kultura ludowa przedstawia wartości, które powstały w określonym czasie w określonym obszarze dlatego dzieła mistrzów ludowych są dowodem wysokiego stopnia rozwoju i zręczności  i bezcennej wartości dziedzictwa kulturowo-historycznego. Za pośrednictwem realizacji tego projektu obaj partnerzy chcą ,,posłać dalej za granicę ,,kawałek dziedzictwa kulturowego, jako przekaz teraźniejszych generacji dla przyszłych generacji". Głównym produktem w ramach projektu będzie wytworzenie wspólnych, zrównoważonych rezultatów i podwyższenie poziomu trwałego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przez odwiedzających i obywateli obu partnerów. Wspólna idea projektu będzie generowała potencjał rozwojowy także w przyszłości, produkty będą wspólne –słowacko-polskie i trwałe.
Partnerami projektu są Gmina Čierne i  Miejskie Centrum Kultury "Integrator" Skoczów.Julia Raszka Dyrektor
Miejskie Centrum Kultury "Integrator" w Skoczowie16.00 JESTEM – recital piosenki autorskiej Grażyny Kumiegi
JA - recitál autorskej piesne Grażyny Kumiegi

16.30 AHAVA – koncert muzyki chrześcijańskiej
AHAVA - koncert kresťanskej hudby

17.00 OZVENA – zespół folklorystyczny z Čierne /Słowacja/
OZVENA - folklórna skupina z Čierneho /Slovensko/

17.30 GWIAZDY SZERYFA – pokaz tańca liniowego grupy Skoczowskiego Uniwersytetu III Wieku
HVIEZDY SHERIFFA - lineárny tanec skupiny skoczowskej univerzity 3. veku

17.45 CIERNIAŃSCY SENIORZY - zespół działający przy organizacji SŁOWACKIE ZJEDNOCZENIE EMERYTÓW w Čierne /Słowacja/
ČIERŇANSKÍ SENIORI - súbor pôsobiaci v rámci organizácie Jednota dôchodcov Slovenska v Čiernom /Slovensko

18.15 GWIAZDY SZERYFA – pokaz tańca liniowego grupy Skoczowskiego Uniwersytetu III Wieku
HVIEZDY SHERIFFA - lineárny tanec skupiny skoczowskej univerzity 3. veku

18.30 GÓRALSCY HELIGONKARZE – męski zespół z Čierne /Słowacja
GORALSKÍ HELIGONKÁRI - mužský súbor z Čierneho /Slovensko/

19.00 JÓZEF BRODA – pokazowe warsztaty gry na dawnych instrumentach ludowych
JÓZEF BRODA – ukážky hry na starých ľudových nástrojoch)

20.00 WAŁASI – koncert tradycyjnej muzyki Beskidu Śląskiego
WAŁASI – koncer tradičnej hudby Sliezskych Beskýd

- warsztaty rękodzielnicze (szydełkowanie, ceramika)
- seminár ručných prác (háčkovanie, keramika)

Kontakt z redkacją .